Infromacje GOPS Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 czerwca 2019 00:00

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu informuję, że od 1 lipca 2019 r. można będzie składać wnioski na świadczenie – „Dobry start".

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko
– bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci
do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca 2019 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).
Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start" przyjmowane będę
w formie tradycyjnej (papierowej) w GOPS Stary Dzierzgoń.

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia
i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

 

-----------

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU INFORMUJE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

· Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane:

» od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną,

» od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia
31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
31 października 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU INFORMUJE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

· Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy
są przyjmowane:

» od 1 lipca 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną,

» od 1 sierpnia 2019 r. w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje
do dnia 30 listopada 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września 2019 r.
do dnia 31 października
2019 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

· W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r.
do dnia 31 grudnia 2019 r.
, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 2020 r.

 

-----------------------------

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU INFORMUJE OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O USTALENIE PRAWA
DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021

 

 

WNIOSEK ZŁOŻONY WRAZ
Z DOKUMENTAMI

500 + PRZYSŁUGUJE POCZĄWSZY

USTALENIE PRAWA
I WYPŁATA

OD 1 LIPCA 2019 r.
DO 31 SIERPNIA 2019 r.

» od 1 lipca - wyłącznie wnioski elektroniczne

» od 1 sierpnia - wnioski
w formie tradycyjnej
i elektronicznej

» OD 1 LIPCA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które
nie jest przyznane 500+

do 30 września 2019 r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które jest przyznane 500+
do 30 września 2019 r.

 

 

 

DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

OD 1 WRZEŚNIA 2019 r.
DO 30 WRZEŚNIA 2019 r.

» OD 1 LIPCA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które
nie jest przyznane 500+
do 30 września 2019 r.
» OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
dotyczy dziecka/dzieci na które
jest przyznane 500+ do 30 września 2019 r.

DO DNIA 30 LISTOPADA 2019 r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.
DO 31 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 r.

OD 1 LISTOPADA 2019 r.
DO 30 LISTOPADA 2019 r.

OD 1 LISTOPADA 2019 r.

DO DNIA 31 STYCZNIA 2020 r.

OD 1 GRUDNIA 2019 r.
DO 31 GRUDNIA 2019 r.

OD 1 GRUDNIA 2019 r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020 r.

OD 1 STYCZNIA 2020 r.
DO 31 STYCZNIA 2020 r.

OD 1 STYCZNIA 2020 r.

DO DNIA 29 LUTEGO 2020 r.

 

 

 

Poprawiony: środa, 19 czerwca 2019 10:48