INFORMACJA

Przewodniczący Rady Gminy Stary Dzierzgoń interesantów przyjmuje w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu pok. Nr 1 WE WTORKI OD GODZ. 14 00 DO GODZ. 15 30. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie. Istnieje możliwość umówienia się na inny dogodny termin.

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
ochrona środowiska
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 stycznia 2022 10:28

 

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Dzierzgoniu” w ramach konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Dofinansowanie uzyskano w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych” konkurs „FLORIAN – wsparcie dla OSP i WOPR”.

W ramach zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakupiony został średni samochód ratowniczo- gaśniczy z napędem 4x4 dla OSP w Starym Dzierzgoniu. Pojazd posiada niezbędne wyposażenie w tym między innymi: zbiornik wody o poj. 3500 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy, autopompę, wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, układ zraszający, wyciągarkę i maszt oświetleniowy zasilany z samochodu, sygnalizację świetlną i dźwiękową. Samochód uzyskał świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.

Realizacja zadania zwiększyła poziom bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sztumskiego. Wpłynęła na odmłodzenie taboru wozów bojowych i poprawę wyposażenia OSP, wzrost mobilności, jakości i szybkości prowadzonych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii, poprawę warunków pracy strażaków i wzrost ich bezpieczeństwa podczas przeprowadzanych akcji ratunkowych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Zakupiony pojazd spełnia najnowsze normy emisji spalin. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny, którego wskaźnikiem jest liczba osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa w ilości 41141 osób.

Wysokość kosztów kwalifikowanych wyniosła 794 580,00 zł.

Zgodnie z umową nr  WFOŚiGW/D/297A/7290/2021/FLORIAN z dnia 13.10.2021 r. na realizację przedsięwzięcia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił OSP Stary Dzierzgoń dofinansowania w formie dotacji, która pochodziła ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w kwocie 327 500,00 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w kwocie 62 500,00 zł.

Pozostałą kwotę sfinansowano z dotacji otrzymanej od Gminy Stary Dzierzgoń
w wysokości 402580,00 zł i Nadleśnictwa Susz 2000,00 zł.

Realizację zadania zakończono 15.11.2021 r.

 


Poprawiony: piątek, 21 stycznia 2022 10:32
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 stycznia 2021 13:18

 

Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.

Jak zgłosić uwagi?

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Cel konsultacji projektu PS dla WPR

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

 
Uwaga Mieszkańcy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 grudnia 2020 11:34

Informacja dla posiadaczy drobiu

Poprawiony: czwartek, 31 grudnia 2020 11:35
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 września 2020 12:52

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 września 2020 12:50

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack