INFORMACJA

Skargi i wnioski do Rady Gminy Stary Dzierzgoń można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 00 w biurze rady pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 lipca 2021 14:03

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 czerwca 2021 19:28

 

Czas start! Rusza Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Nowy, bo tworzonym w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym nową jakość we wsparciu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Rozpoczął się nabór do Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY!

Operatorzy zapraszają do składania wniosków na:

- inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1000 zł lub grant do 6 000 zł)

- na wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 10.000 zł)

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Kiedy?

Nabór wniosków trwa od 18 czerwca:

- do 18 lipca 2021 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego

- do 18 sierpnia 2021 - na wsparcie młodej organizacji.

Projekty mogą być realizowane w terminach:

- od 1 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. - inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego

- od 10 września do 15 grudnia 2021 r. - rozwój młodej organizacji pozarządowej.

Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację inicjatywy lub projektu ze sfery pożytku publicznego i do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się na stronach Funduszu: akumulatorspoleczny.pl i Bieżące informacje są także na: facebook.com/akumulatorspoleczny.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line. UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

Informacji o Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY w powiecie sztumskim udziela Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.

5 lipca (poniedziałek) o godz. 17 w Starostwie Powiatowym w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Funduszu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Pytania o Fundusz można kierować mailowo:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

oraz telefonicznie, dzwoniąc pod numer 503 845 796.

 

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Poprawiony: środa, 30 czerwca 2021 19:30
 
Harmonogram Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 04 lipca 2021 19:18

Uwaga mieszkańcy gminy Stary Dzierzgoń!

Od dnia 1 lipca 2021 r. właściciele wszystkich nieruchomości zamieszkałych  zobowiązani są segregować odpady komunalne w swoich nieruchomościach!

Gmina zapewni mieszkańcom worki do segregacji!!! Nie będzie możliwości segregacji w tzw. gniazdach (pojemniki te zostaną zebrane ze wszystkich miejscowości).

Przypominamy!!!

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE  - worek koloru ŻÓŁTEGO

PAPIER - worek koloru NIEBIESKIEGO

SZKŁO - worek koloru ZIELONEGO

BIO - worek koloru BRĄZOWEGO

Poprawiony: poniedziałek, 05 lipca 2021 12:28
 
Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 czerwca 2021 11:14

 

Zawiadamiam, dnia 25.06.2021 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr I/1/21 z dnia 24.03.2021 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie opieki przedszkolnej na terenie gminy.

7. Raport o stanie Gminy Stary Dzierzgoń:

- wystąpienie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń,

- debata nad raportem o stanie Gminy Stary Dzierzgoń.

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń wotum

zaufania za 2020 rok.

9. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

i informacja o stanie mienia komunalnego:

- uchwała Nr 034/g274/R/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stary Dzierzgoń za 2020 rok wraz z opinią o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,

- opinie komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń,

- uchwała Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24.05.2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń za 2020 rok,

- uchwała Nr 066/g274/A/III/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 maja 2021 r.

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Gminy Stary Dzierzgoń za 2020 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

14. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2029.

15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu.

16. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzierzgoń, w roku szkolnym 2021/2022.

17. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Stary Dzierzgoń oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych.

18. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze” Sp. z o.o.

20. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Pomorze” Sp. z o.o.

21. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

22. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

23. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali w Starym Dzierzgoniu i Myślicach w trybie bezprzetargowym.

25. Wolne wnioski i informacje.

26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska

 
Zawsze możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 23 czerwca 2021 07:39

 

 

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

§ poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ,

§ poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,

§ w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack