Uwaga ! ! !
KASA URZĘDU GMINY CZYNNA W GODZINACH 7:15 - 14:30

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Rejestr Instytyucji Kultury PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 października 2013 09:09

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY


Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stary Dzierzgoń,
jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),
na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) i zgodnie z § 10 - 13 wyżej wymienionego rozporządzenia:
1.    Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych
zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej na stronie organizatora.
2.     Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3.     Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt 2 pod pkt jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4.     Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5.    Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
6.    Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
7.    Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
8.    Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
9.   Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiści wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
10.  Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U.z 2012r., poz. 1282)
wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Rejestr Instytucji Kultury
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury,
Zarządzenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń oraz wzór wniosku.

dla których organizatorem jest Gmina Start Dzierzgoń

Poprawiony: czwartek, 11 września 2014 08:26
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack