Zespół Interdyscyplinarny Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 września 2016 07:39

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

 

Zespół interdyscyplinarny w gminie Stary Dzierzgoń został powołany Zarządzeniem Nr 26/16 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1. Pracownicy Socjalni

2. Asystent rodziny

3. Kurator sądowy

4. Pielęgniarka środowiskowa

5. Koordynator pieczy zastępczej PCPR Sztum

6. Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Myślicach

7. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8. Pedagodzy Szkolni

Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić również prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stary Dzierzgoń wchodzą przedstawiciele instytucji:

1. Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu

2. Posterunek Policji w Dzierzgoniu

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Dzierzgoniu

4. Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap w Starym Targu

5. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Myślicach

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślicach

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Dzierzgoniu

8. Gimnazjum Publiczne im. Zygmunta Steinborn w Przezmarku

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie

10. Sąd Rejonowy w Kwidzynie

 

Zespół działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu, który zapewnia jego obsługę administracyjną.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli rożnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
4) rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.