Uwaga Mieszkańcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania mieszkańców gminy

W związku z tym, że nasza gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Obszar Funkcjonalny Wschodnie Powiśle” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której Państwo żyjecie: usługach publicznych i Państwa potrzebach, o atutach i słabościach naszej gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w gminie.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Państwa opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

 

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Dariusz Turlej

Ankieta jest anonimowa.

Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu dla partnerstwa.

Ankieta będzie aktywna w dniach: 04.01.2021 – 24.01.2021.

Link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcs27zmqvj

 


URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Stary Dzierzgoń.jpg
Ogłoszenie Drukuj Email

 

„TWOJA ULUBIONA TRASA ROWEROWA W WOJ. POMORSKIM. II EDYCJA”

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową!

To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Wyniki pierwszej edycji znajdziesz tutaj. Pandemia wielu z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej okolicy i poznawania uroków własnego regionu zamiast dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą rowerową odkrytą w regionie - może dzięki Tobie odkryją ją też inni :)

 

NAGRODY

I miejsce: 500 zł

II miejsce: 300 zł

III miejsce: 200 zł

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

1. Do udziału zapraszamy pełnoletnich mieszkańców woj. pomorskiego.

2. Stwórz pracę na temat „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. pomorskim”, dołącz do niej zdjęcia i/lub wideo własnego autorstwa.

3. Prezentowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w woj. pomorskim. Nie musi być oficjalnie wyznaczonym szlakiem rowerowym - liczymy na odkrycie również mniej znanych zakątków województwa ;)

4. Prześlij pracę wraz z wypełnionym i odręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

5. Oceniamy nie samą trasę, ale również atrakcyjność jej przedstawienia.

Więcej informacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajdziesz na stronie konkursu: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-pomorskie-2-edycja

 

Na zgłoszenia czekamy do 16 lipca 2021 roku!

Serdecznie zapraszamy!

 
Ogłoszenie Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

UWAGA

W związku z publikacją rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku, informuje o najistotniejszych wymogach dla gospodarstw utrzymujących świnie:

- obowiązkowe ogrodzenie wokół budynków gdzie przebywają świnie a także wokół budynków gdzie przechowywana jest pasza i ściółka,

- posiadanie „Planu bezpieczeństwa biologicznego” (opisującego m.in. ustanowienie stref czystych” i „brudnych” w gospodarstwie).

Gospodarstwa, które nie dostosują się w pełni do wymogów rozporządzenia 2021/605 nie będą mogły przemieszczać utrzymanych zwierząt poza obszar objęty ograniczeniami, w którym się znajdują - odmawiane będzie wystawienie świadectw zdrowia. Terminy ostateczne:

- dla gospodarstw zatrudniających minimum jedna osobę- 31 października 2021 r.,

- dla gospodarstw nie zatrudniających pracowników – 31 grudnia 2021 r.

Wymagania nie dotyczą gospodarstw, które nie umieszczają na rynku świń i produktów pochodzących od świń lub które przemieszczają świnie w obrąbie tego samego obszaru objętego ograniczeniami z zastrzeżeniem zwierząt kierowanych do rzeźni. Wobec tych gospodarstw w dalszym ciągu obowiązują poprzednie przepisy rozporządzenie MRiRW z dnia 6 maja 2015 w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Przydatne linki ze wzorami:

http://www.piw-malbork.lo.pl/?app=aktualnosci&nid=96

 
Informacja Drukuj Email

 

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/21 Wójta Gminy

w Starym Dzierzgoniu z dnia 25 stycznia 2021 r., informujemy,

iż w piątek 04 czerwca 2021 r.

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu będzie nieczynny.


 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

Prośba o wsparcie prac nad Audytem Krajobrazowym Województwa Pomorskiego poprzez wypełnienie ankiety.

Link do ankiety https://ee5.pbpr.pomorskie.pl/single/8IAdiP0k

 

DO POBRANIA

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), Uchwały
Nr IV/31/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stary Dzierzgoń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2021 rok”

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń, zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I. Warunki, które powinien spełniać kandydat do pracy w komisji konkursowej:

1. Jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.

2. Zgłosi swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony, którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

4. Uzyskały rekomendacje jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do jej/ jego reprezentowania w pracach Komisji Konkursowej.

5. Nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela,
o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

II. Zadania Komisji Konkursowej:

1. Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
w otwartym konkursie ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych.

2. Członkowie Komisji Konkursowej pełnią swoją funkcję społecznie, bez jakiejkolwiek gratyfikacji pieniężnej.

III. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń powołuje w skład członków Komisji Konkursowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – spośród złożonych zgłoszeń.

Informacje zawarte w dokumentach kandydatów podlegają ochronie zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO") (Dz.U.UE.L. 119.1 z 4.05.2016)
z wyłączeniem informacji stanowiących na podstawie odrębnych przepisów informację publiczną podlegającą upowszechnieniu.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy następuje na podstawie złożonego formularza. Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń, 82-450 Stary Dzierzgoń 71. Za termin złożenia oferty uznaje się godzinę i datę wpływu zgłoszenia do Urzędu. Wypełniony formularz należy złożyć w zapieczętowanej kopercie która powinna zawierać opis:

”Zgłoszenie kandydata na członka Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stary Dzierzgoń w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku."

Termin składania zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej upływa z dniem 31.05.2021 roku, godz. 10:00

DOKUMENTY DO POBRANIA

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack