INFORMACJA

Skargi i wnioski do Rady Gminy Stary Dzierzgoń można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 00 w biurze rady pok. Nr 19 w Urzędzie Gminy w Starym Dzierzgoniu.

 

URZĄD GMINY

w Starym Dzierzgoniu

B.I.P

Reklama

Herb gminy

Reklama

R.C.L

Reklama

e.P.U.A.P

Reklama

Powiat Sztumski

Reklama

BIAŁA KSIĘGA

Reklama

Dla przedsiębiorcy

Reklama
Reklama

Krajowa mapa zagrożeń

Reklama
Stary Dzierzgoń.jpg
Informacja Drukuj Email

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń w całym kraju, sesja Rady Gminy Stary Dzierzgoń odbędzie się dnia 26.03.2021 roku o godzinie 19:00

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 

Zawiadamiam, dnia 30 marca 2021 r. o godz. 1000 w sali Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z następującym, proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr V/5/20 z dnia 30.12.2020 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Informacja z działalności Rady Gminy Stary Dzierzgoń za 2020 rok.

6. Informacja z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy za 2020 rok.

7. Informacja na temat dowozu dzieci do szkół.

8. Informacja na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

9. Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie gminy.

10. Informacja na temat opieki zdrowotnej na terenie gminy.

11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Stary Dzierzgoń za 2020 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2029.

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na remont drogi Tabory – Pronie.

15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na remont drogi w Lubochowie.

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2020 r. ustalenia Przewodniczącemu Rady Gminy Stary Dzierzgoń wysokości miesięcznej diety.

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługującym radnym za udział w posiedzeniu sesji i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

18. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

19. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr II/12/04 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr V/49/20 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2021 rok.

21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń w 2021 roku”.

22. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr I/12/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Stary Dzierzgoń.

23. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr I/11/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń.

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wolne wnioski i informacje.

26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Lewandowska

 
Ogłoszenie Drukuj Email

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 
Ogłoszenie Drukuj Email

 
Informacja Drukuj Email

 
Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2021” Drukuj Email

 

Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2021”

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń, w związku z ogłoszeniem konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2021” przez Województwo Pomorskie, serdecznie zaprasza do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu.
W związku z powyższym poniżej załączamy Regulamin oraz Karty Zgłoszenia.

Informacje dostępne są również na stronie internetowej pod adresem: https://pomorskie.eu/

Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

/ - / Marek Turlej

 
Życzenia Drukuj Email

Z okazji Dnia Sołtysa

Wszystkim Sołtysom Gminy Stary Dzierzgoń

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności
i zadowolenia z wykonywanych obowiązków.

Niech praca na rzecz lokalnej społeczności przynosi Wam satysfakcję

i uznanie wśród mieszkańców.

Dziękujemy za Państwa trud, wysiłek i zaangażowanie

 

Renata Lewandowska                                          Marek Dariusz Turlej                        

Przewodniczący Rady Gminy                              Wójt Gminy Stary Dzierzgoń

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack